Etikettarkiv: SKL

Traumamedveten omsorg

Tramamedveten omsorg - TMODe första dagarna den här veckan tillbringade jag på Kungsholmen, Piperska muren, deltagande i en kurs om tramamedveten omsorg (TMO) arrangerad av Uppdrag Psykisk Hälsa som är ett projekt hos Sveriges Kommuner och Landsting. Det är andra gången jag deltar i en utbildning arrangerad av Uppdrag Psykisk Hälsa och min erfarenhet från det första tillfället kvarstår, att man trots att man vänder sig till människor som arbetar inom, visserligen olika men ändå, samma område och med samma klientgrupp håller en nivå som i bästa fall kan kallas mellanstadienivå. Det slår dessutom igenom i den så kallade kunskap dessa utbildningar skall presentera. Jag tror att formatet är alldeles utmärkt, att föreläsa, med begränsat djup på grund av den begränsade tiden givetvis, men att den används på ett märkligt sätt och dessutom är det ytterst tveksamt att man ens försöker hålla sig till fakta vilket är bekymmersamt. Det smyger sig in till synes kanske oviktiga faktafel och framför allt så levererar man påståenden så att de framstår som sanningar men flera gånger slås jag av att det är påståenden helt utan klar vetenskaplig grund som bara passar bra in i det budskap man vill förmedla. Ett exempel är när föreläsaren pratar om tonåringars frigörelse från föräldrarna. Detta presenteras som att det per definition är en självklarhet att tonåringar har en psykologisk predestination att göra samma slags tonårsfrigörelse som den manifisteras i västerlänsk kultur. Det är här knappast troligt ur något perspektiv i frågan. Min åsikt är att det finns en naturlig frigörelse mellan barn och dess föräldrar eller kanske snarare representanterna för föräldrarna, för det skulle ju kunna röra sig om andra än de biologiska föräldrarna och kanske till och med representanter för föräldragenerationen i stort. Den här frigörelsen som är en del av resan mot att bli en vuxen individ är den då helt självklar i hur den manifesteras oavsett yttre parametrar? Nja, jag tror inte att den kommer att skilja så mycket i vid vilken fysisk ålder den inträder beroende på kultur och samhälle men hur den manifesteras i sina yttre och inre uttryck kommer definitivt att skilja beroende på kultur och samhälle. Det här kan ju knappast vara en revolutionär åsikt eller ett nytt tankegods på något som helst sätt utan det finns antagligen en hel del att läsa då en snabb sökning på nätet ger för handen att söka på frasen tonårsrevolten ur kulturellt perspektiv ger träffar länkade till Läkartidningen likaväl som Lunds universitet så om man vill kan man nog hitta både en och två och kanske fler olika tankar, vetenskapliga arbeten samt diskussioner om detta inom de psykologiska likaväl som evolutionärar fälten av vetenskap. Trots detta så är den här formen av utbildningar fullständigt impregnerade med uttalanden som tar avstamp i allmänt tyckande och i bästa fall de sämsta delarna av populärvetenskap av människor med akademiska examina i sin portfölj. Detta är otroligt irriterande att ständigt behöva höra dessa påståenden som kommer ur ett behov att få ihop sina antiintellektuella politiska önsketänkanden med en verklighet som inte riktigt vill acceptera dina förutfattade meningar. Nåja, ytterligare en utbildning att stapla på övriga. Det kanske kan komma till användning vid tillfälle men de gör ju tyvärr ingen skillnad i kunskap och kompetens, detta häpnadsväckande felaktiga antagande som är norm idag.