Etikettarkiv: Sigmund Freud

Läs Freud på rätt grunder

På senare år har det blivit vanligare och vanligare att ta något slags poäng genom att påpeka hur fel man anser att Freuds teorier är.
Många gånger verkar kritiken bara vara ett konstaterande över att man anser att en drygt hundraårig åsikt är fel, och därmed skulle teorin eller hypotesen i sig vara oduglig; utan vidare argumentation.
Det skulle vara lika meningsfullt som att avfärda vilken medicinsk sanning som helst . Vad vi trodde och vad vi trodde oss veta för drygt hundra år sedan om infektionssjukdomar eller ortopedi har reviderats och moderniserats oräkneliga gånger.
Det finns inget akademiskt värde i att påpeka att gamla tankar är dammiga.

Att påpeka att en T-Ford är omodern är redundant information.

Läs Freud för texternas litterära värde, eller för religionsfilosofin eller för psykoanalytisk historia, eller helt enkelt, låt bli.

Lögner och svek kantar Freuds arbete

Riktiga män röker cigarr"Lögner och svek kantade Freuds karriär", är titeln på understreckaren i SvD måndagen 10 november 2003.

Nils Wiklund, docent i psykologi vid örebro universitet, har läst en ny bok som han säger avslöjar nya rön om Freud som person och yrkesman.

Till att börja med påstår Wiklund att psykoanalysen, till vilken Freud onekligen är fader, får mindre och mindre uppmärksamhet inom den vetanskapliga psykologin. Detta är naturligtvis korrekt då psykologin för länge sedan skärmat sig från sina rötter inom psykoanalysen och krypit närmare och närmare sin kusin psykiatrin under de senaste två decenninerna.
Vad är då "den vetanskapliga psykologin"?
Ja det får man ingen hjälp av Wiklund att bena ut, naturligtvis, eftersom det skulle tydliggöra hans motiv att skriva artikeln ifråga.
Det vetenskapliga i den vetenskapliga psykologin till skillnad från den ovetenskapliga psykologin utgörs av det endaa verkligt mätbara inom psykologin och psykiatrin. Nämligen medicinsk verkan.

De så kallade lyckopillren som hade sitt stora genombrott inom psykiatrisk vård under de första åren och mitten av 90-talet förändrade mycket på kort tid inom psykologin.
Dessa mediciner har onekligen hjälpt många och kommer att underlätta för tusentals människor i framtiden också.
Det är utan tvekan stora medicinska genombrott inom den här kategorin av vård som gjordes med hjälp av dessa preparat.

Det var många yrkesverksamma inom den psykiatriska vården när dessa mediciner slog igenom som höjde ett varningens finger för att man kunde riskera att göra det för lätt för sig om man började ersätta den traditionella samtalsbaserade terapin med enbart medicinering.
Det känns som det då var ett rimligt antagande att det kunde bli resultatet vid en övertro på den kemiska effekten av dessa mediciner.
Detta på grund av alla tidigare erfarenheter med medicinska genombrott inom området.
En gång var det kokainet som skulle lösa problemen, senare barbituraterna, ännu senare bensodiazepinerna, och där emellan ett antal andra mer eller mindre beroendeframkallande ämnen.

När dessa medicinska milstolpar inom den psykatriska diciplinen gjort sina bejublade intåg på arenan så har de också lurat mången psykiatriker, psykolog och säkerligen också en och annan psykoanalytiker att tro på snabba och permanenta lösningar på tidigare svårlösta, för att inte säga näst intill omöjliga fall.

Varje gång har man dock efter ett antal år ånyo fått anledning att konstatera att medicinerna visserligen fungerade, men inte som enda lösning, utan som komplement till det alltid lika viktiga samtalet.
Så även nu.
Visst, det är helt omöjligt att påstå att psykoanalysen är en vetenskap i den betydelse som ordet i dag har. Det enda som är vetenskap är sådant vi kan mäta och väga.
Men finns det någon som på fullt allvar tror att man klarar att nå ett tillfredställande resultat med en exempelvis deprimerad patient om man enbart använder de kemiska preparaten och inte kombinerar dessa med ett samtal vilket har som målsättning att patienten skall komma till insikt om vad som händer med denne när depresionen slår till?
Hur han/hon ser tecknen tidigare och genom den kunskapen också hinner förbereda sig på vad som kommer, ser mönster i beteenden som kan få personen att handla annorlunda och därför kanske undvika onödigt lidande.
är det verkligen möjligt att ersätta med kemiska preparat?

Det är i alla fall det Wiklund vill få världen att tro.
Det kanske är vad han själv tror.

Wiklund startar sin understreckare om Freuds tillkortakommanden med något som knappast kan kallas för nyheter på området, nämligen Freuds kokainberoende.
Att Freud gjorde andra till kokainister genom att hävda att man kunde bota morfinism med hjälp av kokain.
Visst det stämmer och det är inget nytt under solen.
Varje gång det kommer ett nytt preparat så finns det dem som ser det som det ultimata svaret.

Som med barbituraterna.
Som med LSD.
Som med bensodiazepinerna.
Som med en massa olika preparat som passerat revy under 1900-talet.
Som med Zoloft och andra moderna undergörande preparat.

"Detta var det första, men långtifrån det sista, av Freuds allvarliga misstag att behandla patienter" påpekar Wiklund.
Nej, korrekt, men det Wiklund framlägger inte ett enda exempel på felbehandling som skulle ha kunnats beskrivas som felbehandling när det skedde.
Freud "uppfann" psykoanalysen.
Den utvecklades efter honom.
Det vi anser och tar för givet i dag när det gäller avstånd mellan den som vårdar och den som vårdas hade man på denna tid ingen som helst känsla för.
Inte Freud, och ingen annan heller.

Freud var direkt usel i relationen analytiker/analysand.
En katastrof med dagens mått mätt.
Men det är inget nytt och det är väl knappast ingen som på fullt allvar i dag skulle välja att gå till 1890-talets läkare än dagens läkare, oavsett diciplin?

Anledningen till att Freud inte dör bort som begrepp och person är det enkla faktum att han som neurolog insåg att det fanns saker som vetenskapen inte kunde förklara och beteenden som verkade styras av andra faktorer än de rent biologiska.
Med detta var han först.
Hans verk har på dryga hundra år utvecklats och förfinats allt eftersom de prövats av andra och av de trender som styr även inom dessa ämnen (även vetenskapliga trender).

Att Freud fortfarande upprör bekräftar snarast hans storhet. Men det är väl bara psykologer som orkar ödsla den här mängden energi i ämnet.

Åderlåtning var inte heller en medicinsk metod som fungerade men var skulle vi ha varit i dag om inga misslykade metoder och teorier hade prövats?
Före åderlåtningen i utvecklingen, skulle jag tro.

Att Freud skulle ha ljugit och falsifierat resultat är naturligtvis inget att fösvara om det skulle visa sig vara rätt men samtidigt undviker Wiklund att överhuvudtaget nämna under vilket motstånd Freud ständigt jobbade.
Freud var ständigt i strid med sin samtid för sitt arbete. Han var först ut och det är den som försöker ändra på invanda sanningar och mönster som får ta mest stryk.
Det ursäktar inte men skulle kunna ge en förklaring till att Freud ibland tog lätt på sanningen.
Om han nu gjorde det!

Det finns inga nyheter i Wiklunds presentation och vad dessa "nya" fakta skulle tillföra vet jag inte då det som Wiklund refererar till har varit känt sedan länge och som finns dokumenterat sedan tidigare.

Vad som är riktigt illa dock är Wiklunds avslutning på artikeln.”Fortfarande talar många psykologer i psykoanalytisk anda om ’en tidig störning’ som orsak till patientens problem och fortfarande omnämnsOidipuskomplexet och de orala,anala och falliska stadierna i de flesta introduktionsböcker i psykologi”

Jag skulle vilja rätta Wiklund med att påstå att psykologer i utvecklingspsykologisk anda pratar om "en tidig störning".
En term som inte har blivit inaktuell för att man kan lindra symptomen med medicin.
Wiklund låtsas dessutom som om Oidipuskomplexet och utvecklingsfaserna i dag är obsoleta fantasiprodukter. Men med vad har Wiklund ersatt dem med?
Absolut ingenting.

Lite intressant att notera i samanhanget är att psykologi är psykoanalysens efterföljare. Inte riktigt lika kompetent som sitt fäderne men med en önskan om att stå på egna ben.
är det måhända ett skolboksexempel av Oidipuskomplex som Wiklund ger oss ett smakprov på?

Wiklund verkar vara ute efter att utesluta orsaker till förmån för lösningar.
Vilket torde bli en komplicerad uppgift.
Jag skulle föredra att han försökte hitta lösningar genom att försöka förstå orsakerna.
Men det är inte enligt den rådande "vetenskapliga psykologin".
Ett begrepp vilket i mina ögon snarast är en oxymoron.

Länkar:

Lögner och svek kantade Freuds karriär – SvD

Nils Wiklund – parapsykolog

Paranormala fenomen – finns dom?

Nils Wiklund på hollänska, det enda språk som gör parapsykologin rättvisa.

År 1969 besökte jag spågubben Tage Sköld som då fanns i Stockholm. Han gjorde ett imponerande intryck. Han sa att han hörde Lunds domkyrkoklockor ringa och förutsade att jag skulle flytta till Lund och att jag skulle doktorera där.

Nils Wiklund – i vetenskapens tjänst