Etikettarkiv: runor

Ett annat Hammarby

Härom veckan så var jag ute på lite upptäckarresa runt Uppsala för att titta lite närmare på sevärdheterna runt mitt tillfälliga läger. Ett självklart stopp på vägen var att titta närmare på Carl von Linnés gård Hammarby. Kanske den svenske vetenskapsman som betytt mest internationellt, vår store botaniker, läkare, geolog och zoolog. Det var absolut värt inträdesbiljetten för att få ta del av den guidade turen. Att efter visningen i bostaden strosa runt på gård och i lund resulterade i ett par trevliga timmar tillbringade i kontemplation.

Carl von Linnés Hammarby

Carl von Linnés Hammarby

Carl von Linnés Hammarby

Carl von Linnés Hammarby

Carl von Linnés Hammarby

Carl von Linnés Hammarby

Carl von Linnés Hammarby

Upplands runinskrifter 945

Tisdagsmorgon. Upp och hoppa och sedan rymma lägenheten så min städning kunde utföras utan att jag var ivägen och obstruerade. Tog mig ner till macken och fyllde på luft i däcken och olja i motorn på bilen och sprang där på Upplands runinskrift 945. För att slå ihjäl lite tid så rullade jag på vinst och förlust ut till Danmarks kyrka (bilder komer), kyligt så man saknar sockor och kängor, men mellan blåst och regn så blev jag i alla fall positivt överraskad över att jag kom in i kyrkan trots en vardag. Så här har vi stenen mina vänner.

ᛋᛁᚴᚾᛁᚢᛏᚱ᛫ᛅᚢᚴ᛫ᛅᚢᛁᚦᚱ᛫ᛚᛁᛏᚢ᛫ᚱᛅᛁᛋᛅ᛫ᛋᛏᛅᛁᚾ:ᛅᛏ᛫ᚬᚠᛅᛁᚴ᛫ᚠᛅᚦᚢᚱ᛫ᛋᛁᚾ᛫ᚴᚢᚦ᛫ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ᛫ᛅᚾᛏᚼᛅᚾᛋ:ᛅᚢᚴ᛫ᚴᚢᛋᛘᚬᚦᛁᛦ ×ᚠᚬᛏᚱ×ᚱᛁᛋᛏᛁ×ᚱᚢᚾᛅᛦ×

× sikniutr × auk × auiþr × litu × raisa × stain × at × ofaik × faþur × si(n) [×] kuþ × hialbi × ant hans × auk × kus moþiʀ × fotr × risti × runaʀ ×

Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans ande. Fot ristade runorna.

Upplands runinskrifter 945

Uringestenen

Uringestenen har man ju åkt förbi ett antal gånger i sitt liv men när jag fotograferade den för säkert runt tio år sedan så lyckades bilderna försvinna spårlöst och jag har försökt påminna mig själv om att ta en bild när jag har vägarna förbi. Efter gårdagens middag hos farmor oh farfar hade jag tillfället och hade dessutom kameran med mig. Denna Södermanlands runinskrifter 298 är nu förevigad även här.

× haur + nuk + karl + auk + sihia–r + auk + uihialmr + auk + kare + (l)— -aisa + stain + þina + aftʀ + uihmar + faþr + sin +

Håur och Karl och Sighjälm och Vihjälm och Kåre läto resa denna sten efter Vigmar sin fader

Håur och Karl och Sighjälm och Vihjälm och Kåre läto resa denna sten efter Vigmar sin fader.

Granbyhällen

Äntligen blev det av med ett besök på Granbyhällen i Orkesta socken. Skulle ha kommit hit redan under fjolåret men nu blev det till sist av i alla fall. Det är en rejäl stenhäll med ristning som täcker närmare 10 m2 och ovanför hällen en vikingatida stormansgård, ägd av Finnvid. Resterna kring stengrunden syns tydligt i beteshagen. På en skylt från Riksantikvarieämbetet vid hällen står att läsa: Granbyhällens runinskrift är den till ytan största i Sverige och den täcker cirka 10 meter. Den är också den längsta i Uppland med nästan 200 runor. 5-7 runor har gått förlorade i en skada nära rundjurets framfot. Uttrycket ”han ägde ensam allt först” betyder troligen att gården, som varit faderns odal och ättejord, blivit delad mellan sönerna. Kalv och Ragnfrid nämns även på andra runstenar i Granbytrakten. Ristaren Visäte var troligen verksam omkring mitten av 1000-talet.

Häming och Själve och Johan de hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och efter sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och…Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Granbyhällen ligger i Vallentunas kulturtrakter och det är tätt mellan runstenar och medeltida kyrkor. Vid hällen ligger ocså Granby gård och Hökeriet där du kan köpa produkter, såväl mat som hantverk, direkt från gården. Gården har en oförändrad väg- och gårdsstruktur sedan järnålden.

Länkar:
Hökeriet – historia
Hökeriet – gårdens historik

Under ledning av Riksantikvarieämbetet och Stockholms universitet genomfördes arkeologiska utgrävningar här 1989. Arkeologernas slutsats var att Granby troligen varit en betydelsefull gård eller by under sen vikingatid (400–500-talen e.Kr.).

Enligt en gammal sägen skall där ha bott en forntida hövding. Undersökningar av platån har påvisat ett treskeppigt långhus, som troligen kan dateras till vikingatid. Vid prov-grävningar på plats har man funnit brända och obrända ben, så kallad “östersjökeramik”, mynt m.m.

Det finns likheter mellan Fornsigtuna, Adelsö Hovgården och Granby genom att de har varsitt centralt beläget, upphöjt platåhus. Det rör sig om en hallbyggnad som placerats på en konstgjord platå i närheten av vattenleder. I Sverige finns det högst ett 20-tal kända platåhus. I huvudsak finns de i centrala Uppland och kring den inre delen av Mälaren.
Mälardalen har många fornlämningar och området Markim/Orkesta räknas internationellt sett till de märkligaste delarna av det svenska kulturarvet. En del av runstenarna här är troligen resta kring den förhistoriska väg som ledde från Granby via Kööhögen och Vaxtuna till en marknads- och tingsplats i Lunda.

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Upplands runinskrifter 19

På väg till Ekerö i söndags för att hälsa på Sofia så upptäckte jag att det står en runsten vid korsningen där man svänger ner mot Marielund från Ekerövägen. Vet faktiskt inte om jag lagt märke till den tidigare. Stenen som hittades 1868, står av allt att döma kvar på sin ursprungliga plats utmed gamla landsvägen som sannolikt även den har forntida anor. Naturligtvis passade jag på att titta närmare på den.
En fin välbevarad sten, en minnessten från son till far.
Freysteinn reisti stein þenna eptir Háðska, fôður sinn.
Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader

Hoppas ni hade kul på lägret Sofia. Hoppas ditt lag vann tävlingen.

Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader

Freysteinn reisti stein þenna eptir Háðska, fôður sinn

Eds kyrka

När jag tidigare har passerat Eds kyrka i Uppland så har jag inte riktigt sett något som har lockat mig att stanna till. Nu hade jag en timme att slå ihjäl och kameran låg nyladdad och klar i passargerarsätet i bilen så jag svängde av Mälarvägen mellan Upplands Väsby och Stäketvägen.
Till min glädje så var kyrkan öppen trots att det var en vanlig tisdag och när jag klev in i den öppna kyrkan så insåg jag att jag tidigare hade missat en upplevelse. Fantastiskt dekorerade valv i koret.

År 1487 målades valven av Albertus Pictor men bara något eller några decennier tidigare hade någon annan kyrkomålare dekorerat valven. Detta gjorde att när man har tagit fram de medeltida målningarna så har man fått fram två olika stilar. Dessutom så finns det flera för området, och för Svenska kyrkor, ovanliga helgon avbildade som Kosmas och Damianus .
I kyrkan finns också en så kallad altarpredikstol, dvs predikstolen är placerad ovanför altaret.Altarpredikstolar förekom under 1700-talet och tidigt 1800-tal men fick inte längre uppföras efter 1834.

Upplands runinskrifter 104

Runinskrift U 104 är en runsten som fram till 1600-talets slut satt inmurad i Eds kyrkas kyrkogårdsmur. År 1687 beviljade Karl XI att denna och en annan runsten, skulle skänkas till kungen i England och den hamnade i Oxford där den införlivades med universitetets samlingar. Stenen blev 1848 flyttad till Ashmolean Museum och där står den nu i vestibulen utanför museets bibliotek. En kopia av ”Oxfordstenen” finns att beskåda i bogårdsmurens stiglucka vid Eds kyrka.

Þorstæinn let gæra mærki æftiR Svæin, faður sinn, ok æftiR þori, broður sinn, þæiR vaRu ut til G[r]ikkia, ok æftiR Ingiþoru, moður sina. ØpiR risti.

Torsten lät göra minnesmärket efter Sven, sin fader, och efter Tore, sin broder – de voro ut till Grekland – och efter Ingetora, sin moder. Öpir ristade

flickricon     Bilder på flickr:
     https://www.flickr.com/photos/casselbrant/sets/72157652535133506/

Altare

Upplands runinskrift 277

Direkt efter jobbet i söndags passade jag på att ta ett par bilder av Upplands runinskrift 277 som är den tredje stenen i den seria av U 273, U 276 och denna, U 277, som är från samma familj som har haft sin gård och släkt i Hammarby i Upplands Väsby.

Kætilgærðr let stæin haggva æftiR Assur, bonda sinn, ok UlfR let haggva æftiR Biorn.

Kättilgärd lät hugga stenen efter Assur, sin make, och Ulv lät hugga efter Björn.

Upplands runinskrift 277

Upplands runinskrift 277

Upplands runinskrift 277

Hammarby kyrka

Upplands runskrifter 273 Runstenen, U273, som står placerad strax norr om Hammarby kyrka med texten: ”Illuge lät resa stenen åt Djärv, sin fader, Assur och Fulluge åt sina bröder.” är uppenbarligen rest av samma familj som låtit resa stenen U276 som står placerad vi Klockbackavägen och som jag besökte för ett kort tag sedan (se mer på den här länken). Området kring Hammarby kyrka har antagligen varit denna familjs domäner och deras släktgård har antagligen legat på denna plats.

Wikipedia kan man läsa följande om Hammarby kyrka:
”Långhusets västra del utgjorde förmodligen långhuset till en mindre romansk kyrka från omkring 1200. Under första delen av 1300-talet utvidgades kyrkan åt öster då nuvarande kor och sakristia tillkom. Valven i den romanska delen murades omkring år 1400. Då byggdes även nuvarande vapenhus som troligen ersätter ett tidigare vapenhus av trä. 1678 rasade långhusets östligaste valv och valvet över koret. Dessa återuppbyggdes samma år. På 1770-talet förstorades kyrkans fönster. Hammarby kyrka är en av ett fåtal medeltidskyrkor som aldrig har haft fönsteröppningar mot norr.”

Tyvärr är det med Hammarby kyrka som många andra kyrkor i området, att det är stängt för spontanbesökare för undertecknad. Jag hoppas att jag får chansen att återkomma med bilder från kyrkans interiör. Jag passerar kyrkan flera gånger i veckan och har passerat regelbundet sedan hösten 2012 så det var på tiden att stanna till här. I tisdags var det härligt vårväder med en stark sol så det blev verkligen ett ypperlgt tillfälle att stanna till här.

Illuge lät resa stenen åt Djärv, sin fader, Assur och Fulluge åt sina bröder.

Illuge lät resa stenen åt Djärv, sin fader, Assur och Fulluge åt sina bröder.

Hammarby kyrka

Hammarby kyrka

Hammarby kyrka

Hammarby kyrka

Hammarby kyrka

Ängel

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen

Upplands runinskrifter 276. U 276 står i anslutning till den numera försvunna Hammarby by, som antagligen varit familjens släktgård. Den släkt som nämns i inskriften är känd från ytterligare två runstenar, U 273 vid Hammarby kyrka och U 277 vid Hammarby gamla apotek.

DiarfR ok Andsvarr ok Fullugi þæiR letu ræisa stæin æftiR GæiRbiorn, faður sinn. Guð hialpi hans and ok sal ok Guðs moðiR.
Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ och Guds moder.

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ och Guds moder

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ och Guds moder

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ och Guds moder;

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ och Guds moder