Etikettarkiv:

Konsert i Rö kyrka

För snart ett år sedan så var jag vid Rö kyrka för första gången. Nu dök det upp ett ypperligt tillfälle att få se lite mer av kyrkan då det var konsert med gitarristen Magnus Gutke på söndagskvällen. Kvällssolen gav ett fantastiskt sommarkvällsljus över hela Roslagen och det var trevligt att få en chans att se kyrkans interiör.

De tacksamma döda
Klicka på bilden för att få en förstorad kopia.

En av kalkmålningarna var mycket intressant då jag inte kan påminna mig om att jag har sett något liknande tidigare. Det är bilden av De tacksamma döda. Jag citerar Bengt Ingemar Kilström som författat häftet om Rö kyrka: ”Man ser en kyrka med torn och hög spira, omgärdad av en kraftig ringmur med två stigluckor. Utanför muren ses fem riddare, och en annan riddare har redan tagit sig in på kyrkogården. Denne försvaras mot sina förföljare – de fem andra riddarna – av döda, som stigit upp ur sina gravar och försett sig med diverse allmogeredskap. Enligt den legend- återgiven i flera medeltida exempelsamlingar – som motivet bygger på, brukade den fromme riddaren varje gång, han passerade en kyrkogård, bedja för de döda. Av tacksamhet härför försvarar nu dessa riddaren, då han själv råkat i trångmål.”

Andra intressanta artefakter är valvbrickan med motiv av Nådastolen och den del av ett gammalt altarskåp med S:t Eskil och S:t Laurentius och naturligtvis kalkmålningen av heliga Birgitta. Läs gärna Riksantikvarieämbetets bok om kyrkorna i Uppland på länken:
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9680/978-91-7209-742-1.pdf

Rö kyrka

Rö kyrka

Rö kyrka

Heliga Birgitta
Klicka på bilden för att få en förstorad kopia.

En kort paus vid Rö kyrka och Hin Ondes grav

I sakta mak längs landsvägen, onsdag eftermiddag, efter ett trevligt besök hon mina barn i Bromma så passade jag på att stanna till vid Rö kyrka. Jag har tidigare vid något enstaka tillfälle passerat kyrkan och noterat den lite annorlunda klockstapeln med entén under och tyckte att det var ett utmärkt tillfälle att titta lite närmare på kyrkan.
Nu har man ju inte alltid tur och att kyrkan skulle vara stängd och igenbommad mitt på blanka eftermiddagen hade jag väl redan listat ut men den är dessutom stängd för renovering så jag får vänta till oktober november för besök inne i kyrkan. Ser ju ut att vara ytterligare en medeltida pärla så jag ser fram emot det.

Rö kyrka

Rö kyrka

Rö kyrka

Rö kyrka

En extra liten bonus just här invid Rö kyrka är ju Hin Ondes grav. Här ligger Fan begravd, och det har genom åren inte gått obemärkt förbi. Kyrkoherde Nicolaus Andreae Kiällman skrev i kyrkoboken 1685 följande:

Hin Ondes grav

Antiqviteter Igenfunne, namngifne åk upteknade i Röö Sokken, effter befallning 1685 in octobrij månad

Röö Kyrkia är först upbygd Sanct Oluf till ähra, hwilkens beläte ännu der finnes med Crönt hufud åk en yxa i handen. Effter honom sägess kyrkian wara nämbd, nemligen Sanct Olofz kyrkia.
Uppå Sanct Olufz messo dag hawa bönderna i Röö Sokken hållit sin kyrkiomessa åhrligen på kyrkians namns dag.

En stoor Jordhög finnes i Härsby gärde, lijte ifrån Kyrkian, hwilken alla bönder ännu så wäija, att ingen törs hugga der af någon buske. Sädan twenne Bönder hava begynt plöija på samma hög, åk bliwit straxt der effter, med särdeles siukdom bekajade, sade dhe wij Troo att Fanen ligger der begravin.
Dett är deras mening fast annorlunda.

Offerlund, överwäxt med Aspeträd, finnes ett lijte stykke ifrån Kyrkian wijd en by benämd Nibbla, hwarest synes Eld ännu, sombliga åhrstider om nätterna.