Etikettarkiv: Orkesta

Lindholmens gård

Lindholmens gård i Orkesta socken i Vallentuna väckte mitt historiska intresse så sent som för ett par år sedan när jag började botanisera runt om i Vallentuna-byggd. Lindholmen kan ha varit Gustav Vasas födelseplats då hans far ägde gården på den tiden. Eftersom Gustavs far även ägde Rydboholms slott anges även denna som möjlig födelseplats för Sveriges förste landsfader.

Lindholmens gård
Lindholmens gård från Suecia antiqua et hodierna, 1670

Det finns fortfarande ett Lindholmens gård på platsen men den gård där Gustav Vasa möjligen föddes men den byggnad där detta då skulle ha skett är det nu bara ett litet lager stenar från grunden kvar av.
www.lindholmen.info har man gjort en animerad rekonstruktion av hur Lindholmens gård kan ha sett ut en gång i tiden.

Lindholmen

Lindholmen, ruiner

Lindholmen, ruiner

Lindholmen, ruiner

Minnessten över Gustaf Vasa

Granbyhällen

Äntligen blev det av med ett besök på Granbyhällen i Orkesta socken. Skulle ha kommit hit redan under fjolåret men nu blev det till sist av i alla fall. Det är en rejäl stenhäll med ristning som täcker närmare 10 m2 och ovanför hällen en vikingatida stormansgård, ägd av Finnvid. Resterna kring stengrunden syns tydligt i beteshagen. På en skylt från Riksantikvarieämbetet vid hällen står att läsa: Granbyhällens runinskrift är den till ytan största i Sverige och den täcker cirka 10 meter. Den är också den längsta i Uppland med nästan 200 runor. 5-7 runor har gått förlorade i en skada nära rundjurets framfot. Uttrycket ”han ägde ensam allt först” betyder troligen att gården, som varit faderns odal och ättejord, blivit delad mellan sönerna. Kalv och Ragnfrid nämns även på andra runstenar i Granbytrakten. Ristaren Visäte var troligen verksam omkring mitten av 1000-talet.

Häming och Själve och Johan de hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och efter sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och…Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Granbyhällen ligger i Vallentunas kulturtrakter och det är tätt mellan runstenar och medeltida kyrkor. Vid hällen ligger ocså Granby gård och Hökeriet där du kan köpa produkter, såväl mat som hantverk, direkt från gården. Gården har en oförändrad väg- och gårdsstruktur sedan järnålden.

Länkar:
Hökeriet – historia
Hökeriet – gårdens historik

Under ledning av Riksantikvarieämbetet och Stockholms universitet genomfördes arkeologiska utgrävningar här 1989. Arkeologernas slutsats var att Granby troligen varit en betydelsefull gård eller by under sen vikingatid (400–500-talen e.Kr.).

Enligt en gammal sägen skall där ha bott en forntida hövding. Undersökningar av platån har påvisat ett treskeppigt långhus, som troligen kan dateras till vikingatid. Vid prov-grävningar på plats har man funnit brända och obrända ben, så kallad “östersjökeramik”, mynt m.m.

Det finns likheter mellan Fornsigtuna, Adelsö Hovgården och Granby genom att de har varsitt centralt beläget, upphöjt platåhus. Det rör sig om en hallbyggnad som placerats på en konstgjord platå i närheten av vattenleder. I Sverige finns det högst ett 20-tal kända platåhus. I huvudsak finns de i centrala Uppland och kring den inre delen av Mälaren.
Mälardalen har många fornlämningar och området Markim/Orkesta räknas internationellt sett till de märkligaste delarna av det svenska kulturarvet. En del av runstenarna här är troligen resta kring den förhistoriska väg som ledde från Granby via Kööhögen och Vaxtuna till en marknads- och tingsplats i Lunda.

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen

Granbyhällen