Etikettarkiv: Nicolaus Andreae Kiällman

En kort paus vid Rö kyrka och Hin Ondes grav

I sakta mak längs landsvägen, onsdag eftermiddag, efter ett trevligt besök hon mina barn i Bromma så passade jag på att stanna till vid Rö kyrka. Jag har tidigare vid något enstaka tillfälle passerat kyrkan och noterat den lite annorlunda klockstapeln med entén under och tyckte att det var ett utmärkt tillfälle att titta lite närmare på kyrkan.
Nu har man ju inte alltid tur och att kyrkan skulle vara stängd och igenbommad mitt på blanka eftermiddagen hade jag väl redan listat ut men den är dessutom stängd för renovering så jag får vänta till oktober november för besök inne i kyrkan. Ser ju ut att vara ytterligare en medeltida pärla så jag ser fram emot det.

Rö kyrka

Rö kyrka

Rö kyrka

Rö kyrka

En extra liten bonus just här invid Rö kyrka är ju Hin Ondes grav. Här ligger Fan begravd, och det har genom åren inte gått obemärkt förbi. Kyrkoherde Nicolaus Andreae Kiällman skrev i kyrkoboken 1685 följande:

Hin Ondes grav

Antiqviteter Igenfunne, namngifne åk upteknade i Röö Sokken, effter befallning 1685 in octobrij månad

Röö Kyrkia är först upbygd Sanct Oluf till ähra, hwilkens beläte ännu der finnes med Crönt hufud åk en yxa i handen. Effter honom sägess kyrkian wara nämbd, nemligen Sanct Olofz kyrkia.
Uppå Sanct Olufz messo dag hawa bönderna i Röö Sokken hållit sin kyrkiomessa åhrligen på kyrkians namns dag.

En stoor Jordhög finnes i Härsby gärde, lijte ifrån Kyrkian, hwilken alla bönder ännu så wäija, att ingen törs hugga der af någon buske. Sädan twenne Bönder hava begynt plöija på samma hög, åk bliwit straxt der effter, med särdeles siukdom bekajade, sade dhe wij Troo att Fanen ligger der begravin.
Dett är deras mening fast annorlunda.

Offerlund, överwäxt med Aspeträd, finnes ett lijte stykke ifrån Kyrkian wijd en by benämd Nibbla, hwarest synes Eld ännu, sombliga åhrstider om nätterna.