Etikettarkiv: arkeologi

Svensk Numismatisk Tidskrift 5-2018

Svensk Numismatisk TudskriftSvensk Numismatisk Tidskrift bjuder alltid på något numismatiskt läsvärt. I det senaste numret så är det särskilt artiklarna Från Stockholm till Augsburg − och åter av Bengt Hemmingsson och Svenskt tecken i latinsk text år 1627 blev NICÖPENSIS av Lennart Castenhag som lockade mitt intresse. Från Stockholm till Augsburg − och åter bjuder på flera tänkvärda dimensioner, som förekomsten av privat myntning godkänd och till och med omtyckt av kungen. Det får ett anarko-kapitalistiskt hjärta att dunka lite snabbare och viljan att studera historisk ekonomi starkare. I övrigt så känner jag väl som alltid att innehållet har en väldig slagsida åt det arkeologiska och att det finns väldigt lite för oss som exempelvis anser att tvåkronor från kronreformen till nu är av intresse. Mitt egent numismatiska intresse är ju en kombination av mitt anarko-kapitalistiska intresse för bullion och det där jubileumsmyntet från det kungliga böllopet 1976.

Alltid intressant att läsa Svensk Numismatisk Tidskrift och det var ett bra beslut att börja prenumerera då det alltid är skönare att läsa på papper än digitalt.

Lundboborg fornborg

Edsbro fornborg heter Lundboborg och är från järnåldern och idag återstår naturligtvis bara resterna. Det som slog mig när jag kom upp på höjden var hur pass mycket som var kvar av murarna. De flesta andra fornborgar jag har besökt har vaft betydligt mindre tydliga murar kvar. Befästningen är kallmurad och 210 meter lång. Muren är som mest 2,5 meter hög och 5 meter bred. Med utsikt över Kyrksjön så ger den en mäktig känsla på plats och det finns synliga rester av husgrunder på platsen. Vid jesu födelse var vattennivån här 10 meter högre än idag och det som nu är Edsbro-Kyrksjön var en stor vattenled och på plats kan man utan problem se framför sig hur väl man hade uppsikt över sjötrafiken från borgen. Det skall tydligen finnas spår av två fornborgar på andra sidan av sjön också med dessa skall inte vara arkeologiskt utgrävda och inte lika välbevarade. Får kanske anledning att återkomma till dessa vid något framtida tillfälle om det vill sig väl.

Lundboborg

Lundboborg

Lundboborg

Lundboborg

Lundboborg