Edsbro kyrka

Den absolut trevligaste överraskningen i måndags när jag besökte Edsbro var utan tvekan den enormt vackra kyrkan. Otroligt söt utvändigt men makalöst vacker invändigt. Vilka kalkmålningar. Det var kyrkans väldigt omvårdade väna yttre som gjorde att jag beslutade mig för att titta lite närmare på den. Jag hade inga som helst förhoppningar om att få se kyrkan invändigt så det gladde mig ofantligt när det gick att besöka kyrkan. Den ovanlig stigluckan från 1400-talet med en så kallad predikoglugg där kringvandrande predikarebröder kunde tala till folket var en av alla små historiska läckerbitar kyrkan bjöd på. Klockstapen byggdes på 1600-talet och var från början en öppen klockstapen. Den kläddes senare in och täcktes, sannolikt 1747, och fick det utseende den har idag. Storklockan från 1300-talet är en av de äldsta i Uppland. Lillklockan är gjuten 1819 i Stockholm av Gerhard Horner.

Ursprungliga kyrkan uppfördes på 1200-talet och var en salkyrka bestående av nuvarande långhus där ursprungliga koret var inrymt. Sakristian i norr uppfördes på 1300-talet i anslutning till det ursprungliga koret. Under första hälften av 1400-talet uppfördes vapenhuset. Längre fram på 1400-talet försågs kyrkorummet med tegelvalv. Mot slutet av samma sekel revs östra korgaveln och kyrkan förlängdes med nuvarande kor av tegel. Korets innertak försågs redan från början med stjärnvalv av tegel. Korets ytterväggar var från början starka nog att bära upp ett tegelvalv men långhusets väggar fick förstärkas med murpelare av tegel för klara av tegelvalvens belastning. Innan tegelvalven tillkom hade kyrkorummet antingen tunnvalv eller öppen takstol.
   – enligt Wikipedia

De fantastiska kalkmålningarna har sitt ursprung från 1625 men när de 1904 togs fram efter att ha varit överkalkade så lades nya målningar till och man förbättrade originalen.

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *