månadsarkiv: maj 2014

Elitloppet 2014

:: Nu var det verkligen dags igen, för första gången på ett kvartssekel hade jag missat två Elitlopp i rad. Det var otänkbart att inte vara på plats på Solvalla i år så jag bokade för första gången biljett i förväg och tog med mig Erika och Sofia på årets travhändelse.
Jag hade hoppats på att få se Uncle Peter vinna loppet men det är inte helt enkelt att komma till Sverige och Solvalla och bara vinna. På världsrekordtider som vi ju ofta kräver av hästarna som är med.
Det blev en trevlig tillställning hur som helst och jag hoppas att vi får se fler som kommer tillbaka till banan och fler nya deltagare till framtida Elitlopp.

:: It was really time again. For the first time in a quarter-century, I had missed two Elitlopp in a row and it was unthinkable not to be at Solvalla this year, so I booked the tickets in advance and took Sofia and Erika with me to the track for the trotting event of the year.
I had hoped to see Uncle Peter win the race but it is not easy to come here to Sweden and Solvalla and just win. And on world record time, as we often require of the horses.
It was a nice event anyway and I hope that we will see more people and horses coming back to the track and more new participants to future Elitlopp.

 

Maven - Yannick Gingras
Maven – Yannick Gingras

Solvalla E-läktaren
Solvalla E-läktaren

Erika på Solvallas Internationella Elitlopp 2014
Erika på Solvallas Internationella Elitlopp 2014

Raja Mirchi - Lutfi Kolgjini
Raja Mirchi – Lutfi Kolgjini

Sofia på Solvallas Internationella Elitlopp 2014
Sofia på Solvallas Internationella Elitlopp 2014

Timoko - Björn Goop
Timoko med Björn Goop i sulkyn. Vinnare av Solvallas Internationella Elitlopp 2014

Corky
Sofia plockar ut en vinnare

Corky - Johnny Takter
Corky – Johnny Takter

Jarl af Solnäs
Jarl af Solnäs – mycket vacker och kapabel fyraåring.

Onceforall Face - Lutfi Kolgjini
Onceforall Face – Lutfi Kolgjini

Sanity - Erik Adielsson
Sanity – Erik Adielsson

Delicious U.S. - Daniel Redén
Delicious U.S. – Daniel Redén

Panne de Moteur - Örjan kihlström
Panne de Moteur – Örjan kihlström

Solvalla
Solvalla

Sofia på Solvallas Internationella Elitlopp 2014
Sofia på Solvallas Internationella Elitlopp 2014

Elitloppet 2014
Solvallas Internationella Elitlopp 2014

I vallentunabyggd

:: Efter att ha börjat utforska vallentunabyggd (läs Att komma ut en stund från 2014-05-03) så tyckte jag att det var dags att komma ut och fortsätta våra forntidsexkursioner medelst kaffe och kamera
Sofia hade körövningar så det var inte att tänka på att få med en komplett uppsättning av  Svenska SmåFlicksFörbundet  men Karin och undertecknad i rollen som ständig sekreterare/småflicka fick fungera för dagen. Kaffe, lärreblarre, kakor och jordgubbar samt ett par oskuldiga cigarrer fick följa med i pick-nick-korgen.

Jag hade sett ut ett par av Vallentunas kyrkor, nämligen Markims kyrka och Orkesta kyrka. Markims kyrka låg fantastiskt vackert i landskapet och hade varit som ensamt utflyktsmål tillräckligt för att jag skulle ha känt mig nöjd. Tyvärr så kommer man ju inte in i kyrkorna runt Stockholm så ofta så det är ju tråkigt att inte få chansen att se kyrkornas interör när man väl kommer ut. Man får komplettera i efterhand där det går helt enkelt.
Efter besöket på Markims kyrka så såg jag en liten fornminnesskylt precis när jag skulle styra kosan mot Orkesta kyrka. Så jag svängde höger istället för vänster och fick då se ”Upplands runinskrift 326”. Denna sten var huggen i en mycket stramare stil än vad jag sett någonsin tidigare, och texten var känslig och sorgli i sin poetiskt sparsamma runframställan…

"Holmgärd och Sigröd de reste dessa stenar efter Sven,
sin son,
sent född"

Holmgærðr ok Sigrøðr þæiR ræistu stæina þessi æƒtiR Svæin, sun sinn siðburinn – "Uttrycket 'sent född' är inte i övrigt belagt i runinskrifterna. Det speglar föräldrarnas sorg och saknad. Den son de länge väntat på dog ung. Och inga syskon nämns som medresare av stenen, därför var han troligen enda barnet. Runstenen har ursprungligen stått rest vid vägen mellan Husby och kyrkan vid bron över en bäck" – Wikipedia.
Vad man får äran att uppleva om man ger sig ut och ser sig om ibland. Nu fick jag dela och känna Holmgärd och Sigröds smärta och sorg i ett vindpinat Vallentuna.

Innan vi kom till Orkesta kyrka så sprang vi på Vaxtuna järnåldersgravfält med cirka 200 fornlämningar och sedan Kööhögen, en grav 35 meter i diameter och sex meter hög som nu var helt igenvuxen så den inte var urskiljbar tyvärr. Graven antas vara från 600-talet efter Kristus.
Efter Orkesta kyrka och Björns sten – av nåd så blev det fikapaus vid Jarlabankes bro. cigarr till pappa och jordgubbar till Karin, precis som det skall vara.

Under letandet å f. d. Orkesta yttergårdstomt efter en annan runsten hittade jag, mitt på långsidan av grundmuren efter en byggnad, en liggande runsten, vilken troligen tjänat som tröskel, samt nu var till större delen höljd av tegelsmolk och murbruk. Inskriften, huvudsakligen med vändrunor och saknande skiljetecken, samt korsmärke, är, såväl till ordställning som till innehåll, högst ovanlig – i ordets egentliga bemärkelse en stenkrönika.

Richard Dybeck

 

Markim kyrka
"Markims kyrka är en av av fyra kyrkor i Vallentuna församling. Kyrkan ligger på en liten kulle, som höjer sig mitt ute på ett väluppodlat slättland, i fjärran omgivet av en låg skogshorisont."

Markim kyrka
"Namnet Markim kan betyda 'hemmanet ut mot markerna' vilket syftar på skogspartierna mot norr. Första gången Markims kyrka nämns är i en testamentsurkund från år 1287."

Vacker familjegrav vid Markim kyrka

Runstenen vid Markim kyrka
"Þinilifr ok thur… stain iftir fraistain, fathur sin auk uif… at mah sin"

Markim kyrka
"På kullen där kyrkan är byggd har det funnits en offerkälla som troligen var i bruk under hednisk tid. Här har även offrats till Sankt Lars som förmodligen var kyrkans skyddshelgon."

Upplands runinskrift 326
"Holmgærðr ok Sigrøðr þæiR ræistu stæina þessi æƒtiR Svæin, sun sinn siðburinn – Holmgärd och Sigröd de reste dessa stenar efter Sven, sin son, sent född"

Vaxtuna gravfält
"Vaxtuna gravfält tros innehålla gravar som kan vara så gamla som tiden för Kristi födelse."

Vaxtuna gravfält
"Vaxtuna gravfält ligger längs Vasavägen, som fortsätter söderut i sockengränsen mellan Orkesta och Markim."

Vaxtuna gravfält
"Vaxtuna gravfält innehåller ca 200 formlämningar, varav tre är rösen och cirka 144 är runda stensättningar."

Vaxtuna gravfält
"Vaxtuna gravfält – Vallentuna kommun"

Orkesta kyrka
"Orkesta kyrka är en av fyra kyrkor i Vallentuna församling. Kyrkan ligger på en något kuperad, odlad slätt omgiven av skogar. Flera runstenar bär vittne om att trakten tidigt varit bebyggd."

Orkesta kyrka
"I kyrkogårdens södra del står en klockstapel som troligen uppfördes på 1600-talet. Från början var den en öppen stapel, men vid slutet av 1700-talet kläddes den in med brädor. Stapeln har plåttäckt tak och huv som kröns med en flöjel. Från början var flöjeln utformad som en tupp, men 1977 när kyrkans tak lades om, byttes den ut mot en flöjel av cortenstål. (Orkesta kyrka på Wikipedia)"

Orkesta kyrka
"Kyrkan är byggd av gråsten med långhus och ett smalare absidförsett kor. I norr ligger sakristian och i söder vapenhuset. Långhusets plan vidgar sig något åt väster, där även murarna är tjockare."

Orkesta kyrka
"Ulv lät resa denna sten efter Onäm, sin farbroder, de bodde båda i Bårresta." – "Men Ulf har i England tagit tre gälder. Den första, som Torste gäldade. Sedan gäldade Torkel. Sedan gäldade Knut."

Orkesta kyrka
"I socknen ligger Lindholmens gård som under senmedeltiden ägdes av Vasaätten. Enligt en tradition var det här Gustav Vasa föddes."

Björns sten
Björns sten – av nåd: "Torsten och Ragnfrid de reste denna sten efter Björn i Granby, Kalvs broder. Honom dräpte Vigmund. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade."

Jarlabankes bro
Med Karin vid Jarlabankes bro.

Runt Bornsjön

:: En tur runt Bornsjön blev det i dag. Jag körde runt och tog väl ett foto lite här och lite där, mest bara för att få lite frisk luft och kontemplation. Botkyrka sitter djupare under mitt skinn än vad jag egentligen vill erkänna och jag återkommer gång efter annan för att ta in mitt arv.

Min gamla låg- och mellanstadieskola finns det inte längre några spår av och Norsborg förändras år efter år. Nu sätter V upp valaffischer 80 meter från där man brände ner en butik på Brages väg. Man vill väl konservera de dåliga och stigmatiserande sidorna av Norra Botkyrka som uppväxtplats?!. På väg mot Sturehof så noterar jag att man har fyllt igen infarten till grustaget där minst ett par människor har avrättats och jag ryser lite och beslutar mig för att stanna till vid Botkyrka kyrka. Väl där letar jag upp Kirsis grav och ber en kort bön innan jag ger mig av hem mot Bromma igen undrandes varför inte jag döpte min son till Orökja, så som Gute lät göra.

 

Runstenen vid Oxelby
"kuti : raisa : (st)ain : þinsa : efter : urukiu : sun : sin" – "Gute lät resa denna sten efter Orökja, sin son"

Rundjur på Oxelbystenen
"Stenen står idag cirka 30 meter söder om den plats där den påträffades 1867 av Richard Dybeck. Eftersom den då låg med ryggsidan uppåt kunde ingen se att den hade några runor. Dybeck som skrev texten till Sveriges nationalsång: Du gamla, du fria, hittade sex runristade brottstycken, som sammanfogades 1902 och restes på nuvarande plats. Att stenen var i bitar berodde på att den hade sprängts sönder för att lättare kunna transporteras bort från åkern, där den ansågs störande.
Här gick i forna tider föregångaren till Göta landsväg, därför var vägskälet vid den gamla gården Oxelby en utmärkt plats för en runsten som på så vis kunde ses av många förbipasserande. Stenen har daterads till 1015-1050 efter Kristus och den antas vara ristad av samme runmästare som Bornöstenen i dess närhet. Ormarna liknar varandra och båda stenarna är försedda med ett litet rundjur." – http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxelbystenen

En stuga vid vägen

Sturehof slott
"På Sturehovs nuvarande plats låg under medeltiden en by, Afrehulta, med fyra gårdar. Dessa förenades av riksmarsken greve Svante Sture den yngre, som mördades av Erik XIV. Det byggdes på 1580-talet ut till säteri av hans son riksrådet Mauritz Sture och fick namnet Sturehof." – http://sv.wikipedia.org/wiki/Sturehov

Norsborgs vattenverk

Norsborgs vattenverk

Nedre Norsborg

Vällinge kapell
"Vällinge kapell eller Vällinge brukskyrka, byggdes 1679 efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Kapellet innehåller en orgel från 1781, som ursprungligen fanns i Salems kyrka och flyttades 1855 till sin nuvarande plats.[1] 1881 restaurerades kyrkan genom Johan Otto Blomstedt, då kom även ljuskronorna på plats som är från Kungsholms kyrkan (Ulrika Eleonora kyrka).
Vällinge kapell är en av de få kyrkor i Sverige med koret orienterat mot väst. Salems församling använder kapellet till några gudstjänster varje år, bland annat under midsommarhelgen." – http://sv.wikipedia.org/wiki/Vällinge_kapell

Vällinge kapell
"På 1650-talet byggdes ett tillfälligt kapell och en klockstapel. År 1679 uppfördes nuvarande kyrkobyggnad av Henrik Rosenström. Det är idag den enda byggnaden som finns kvar från brukstiden. År 1881 restaurerades kyrkan genom kammarherren Johan Otto Blomstedts försorg. Han hade förvärvat Vällinge 1872." – http://sv.wikipedia.org/wiki/Vällinge_kapell

Vällinge kapell

Hemvärnets stridsskola
" Hemvärnets stridsskola (HvSS) är ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkat sedan 1943. Förbandet är förlagt till Vällinge i Salems kommun i Södermanland. Väster om Hemvärnets stridsskola ligger ett skjutfält (Vällinge skjutfält) som är hemvärnets övningsområde. Området gränsar i norr mot Mälaren och i öst mot Bornsjön." – http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemvärnets_stridsskola

Rotvälta

Sankt Botvids källa
"De buro bort Sankt Botvids reliker och när de kom i närheten av den sjö som är på hans egendom, satte de ned dem. Då bröt en källa fram ur den hårda marken och den har än i dag det klaraste ljuvliga vatten."

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka

Att komma ut en stund

:: Först i gryningen lyckades jag somna efter att ha legat och lyssnat på fågelsång och nästan tvingat mig till att somna. Så när Sofia väckte mig var jag allt annat än pigg men jag fick ganska snart nog av att se  Svenska SmåFlicksFörbundet  sitta och glo på TV som två hålögda desillusionerade stackars kulturdöda förortsungar. Jag packade ner kamera och en Los Hermados i väskan och fyllde termosen med kaffe. Efter att ha fått med Elsa på projektet så åkte vi och fyllde pick-nick-korgen med dricka, kakor och kex och begav oss ut på lite historisk vandring. Jag tog med mig gänget till Örstaristningen och efter en välfärtjänt fika och cigarr i den friska kalla luften så lekte vi kurragömma och pappa fick ta lite bilder både analogt och digitalt.

När jag nu hade gänget med mig i den kulturtäta och historietyngda Vallentuna-trakten så fick de även besöka Vallentuna kyrka. Tyvärr kunde vi inte gå in i kyrkan där man vid en renovering 1937 hittade en runstan med Sveriges nu äldsta kända text på rim.

"Ragnhild och Ulfhild lät (resa) stenen efter sin fader och broder och Ingeberg efter sin make.
Han drunknade i Holms hav.
Hans knarr gick i kvav,
endast tre kommo av."

Vallentuna kyrka är ju också historiskt intressant på grund utav Vallentunakalendariet som är Sveriges äldsta bevarade kalendarium. En mycket intressant bok om kalendariet skriven av Staffan Helmfrid finns pä Stockholms stadsbibliotek att läna. Jag rekommenderar den varmt, mycket intressant bok.

Efter Vallentuna kyrka passade vi på att få ett kort stopp vid Arkils tingstad. Arkils tingstad har blivit en lite speciell plats för mig. Jag äterkommer hit med jämna mellanrum och sitter gärna och mediterar vid denna vackra plats.  Svenska SmåFlicksFörbundet  sprang och hoppade sig trötta på platsen och nu har vi kommit hem efter dagens lilla utflykt och det känns ändå som att vi fick lite kvalitetstid tillsammans som slog TV-tittandet med hästlängder.

 

Minolta, kaffe och cigarr
Först en kaffe och cigarr och en ny rulle film i min gamla Minolta.

Örstaristningen
De tidigaste spåren av befolkning i Vallentuna har man funnit vid Angarnssjöängen. Där finns lämningar efter bronsåldersboplatser och Örstaristningen, en av Stockholmstraktens största hällristningar. Den föreställer två skepp och två hingstar och det största skeppet är drygt 2,5 meter långt.

Örstaristningen

I full flykt

Karin

Sofia

andur : telhti þina fakra sten : ho-t •
Sofia vid texten ”Andor tillhögg denna fagra sten/andur : telhti þina fakra sten : ho-t •” – Vallentuna kyrka

Jarlabanke lät resa denna sten efter sig medan han levde
"Jarlabanke lät resa denna sten efter sig medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ." – Vallentuna kyrka

Kattkompis
Karin och Sofia hittar en kattkompis vid Vallentuna Kyrka.

Sofia vid Arkils tingstad
Sofia vid Arkils tingstad

Fullt ställ vid Arkils tingstad
Fullt ställ vid Arkils tingstad

Gunnar högg stenen
"De reste stenar, och gjorde staven, också den höga, till hederstecken. Även Gyrid älskade maken. Därför i tårar ska talas om honom. Gunnar högg stenen." vid Arkils tingstad

Ulvkel och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats
"Ulvkel och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats. Ej skall en större minnesvärd finnas än den Ulvs söner gjorde efter (honom), raska svenner, åt sin fader." vid Arkils tingstad

All These Go To 11

:: Andreas ringde och väckte mig i min komma-ikapp-sömn mitt på dagen idag. Han ville ta sig in till stan och provspela lite effektpedaler på All these Go To 11 inne på Södermannagatan. På gränsen till självmord att bege sig in i stockholmstrafiken en fredagseftermiddag men eftersom det var klämdag så var det inte lika illa som jag först hade befarat.
Efter att Andreas hade fått provspela lite sköna pedaler, Flanger hade han av någon outgrundli anledning redan förkastat, så förflyttade vi oss vidare ut till Blackeberg och Gitarrdelar.se för att småshoppa lite krims krams i tillbehörsväg.

Andreas är ju liksom jag en klocknörd och jag skulle naturligtvis ha nämnt Hodinkee.com och deras senaste videointervju med en samlare, denna gång Eric Singer, trummis i KISS. Tidigare i år så intervjuades han för Watchonista.com om sina Blancpain-klockor. Läsvärt även det.

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11

All These Go To 11