månadsarkiv: januari 2007

Gamla synder

Jag hittade ett par gamla insändare som jag fick införda i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 90-talet. Jag hann i alla fall lägga ut den ena här idag. Det är väl ingen stor litteratur men väl värt att redovisas här på gamla hemsidan. Det kommer nog att bli betydligt mer av gamla synder som kommer att redovisas här framöver. Lite grävande i de casselbrantska arkiven för att samla allt av familjeintresse på ett ställe.
Framför allt fotografier finns det ju i massor att dela med sig av.

Men nu till insändaren:
Denna text var inför som insändare i Dagens Nyheter tidagen 21 juli 1992 under avdelningen ”Läsarnas DN”. Jag har tyvärr inte kvar originaltexten som jag skrev utan kan här bara redovisa den text som slutligen hamnade i tidningen. Som jag minns det så tyckte jag att de hade redigerat min text rätt hårt. Redaktören Eva Leksell ringde dessutom upp mig och förde en diskusion där hon ansåg att jag låg på gränsen till personangrepp. Min åsikt var att detta var rätt löjligt då jag jobbade som sjukvårdsbiträde och Aud Krook som överläkare på avdelning 9 på Roslagstull sjukhus, senare M89 på Huddinge sjukhus.”

”Roslagstull idealiskt som flyktingförläggning”, stod det i rubriken till docent Aud Krooks artikel på Läsarnas DN lördagen den 11 juli. Hon menar att Roslagstulls sjukhus bl a på grund av dess tidigare breda kontakter med invandrare och flyktingar och dess anläggningstekniska fördelar , såsom storkök, matsal, kapell, administrationsbyggnader m m skulle lämpa sig utmärkt för ändamålet.
Tanken är ädel, men min personliga aversion mot denna idé är kanske först och främst den uppenbara risken för att detta skulle bli en permanent lösning.
Problemet med en permanent flyktingförläggning på Roslagstull är i första hand lokalernas skick. Byggnaderna är för närvarande i beboeligt skick, men man kan redan nu börja räkna dagarna till det ögonblick då det är förenat med fara för liv och lem att beträda det drygt 100-åriga sjukhuset.
För ärligt talat: Vem är redo att betala en restaurering av Roslagstull till förmån för våra flyktingar?
Att använda Roslagstull som en tillfällig flyktingförläggning går även det i stöpet på lokalerna. För få flyktingar kan härbärgeras när lokaliteter går bort för storkök, administration, matsal m m – om vi nu utgår från de redan befintliga utrymmena för dessa syften – för att dessa skall vara en realistisk idé.
Under tiden som docent Aud Krook, undertecknad och övriga som arbetade på sjukhuset försöker anpassa oss till en ny vårdmiljö måste vi släppa taget om Roslagstull, även om det är en viktig och betydelsefull del av Stockholms hitoria vi förlorar.
Roslagstull äger inte längre vår framtid.