månadsarkiv: oktober 2002

Intentia gör bort sig

:: Får man surfa utan att ha klickat på en länk?
Intentia lägger upp information på en publik webbserver. Någon på Reuter skriver in URL:er för att försöka hitta informationen.
Reuters lyckas.
Har ett databrott begåtts?

Knappast.
Moraliskt kan det kanske vara disskutabelt att bete sig på det sättet.
Det närmaste brottslig handling vi kommer i det här fallet är att Intentia lägger ut hemlig information på en publik plats.

Men ännu är det inte brottsligt att vara korkat i det här landet.
Oavsett hur korkad man är – det kanske borde ändras.

Hur kom du till den här webbsidan lille vän?

Intentia har anmält Reuter för databrott.
Intentia anser att Reuter har gjort intrång i deras system.

Hur ser då intrånget ut?
Enligt Intentia har man haft sin delårsrapport placerad på sin publika webbserver innan den den skulle offentliggöras.
En person anställd hos Reuter skall ha kommit åt delårsrapporten genom att skriva in olika URL:er i webbläsaren.
Enligt denne person skall han ha provat med en fyra fem olika URL:er innan han fick napp.

Så här långt kan inte jag som ”intresserad lekman” se att Reuter begått någott brott.
Den slutsatts jag skulle dra efter denna korta beskrivning är att Intentia snrast behöver se över sin webbrutiner och hanteringen av icke officiellt material.

Här förvånar Intentias informationschef Thomas Ahlrup genom att hävda att information på en publik webbserver inte är publik om det inte finns en länk till informationen (?).
Där ligger deras förklaring till det påstådda intrånget.

I alla andra sammanhang anses att material som man lägger ut på en publik webbplats är just publik.
Det kan väl knappast bestridas av någon annan än Intentia.
Att lägga ut hemlig information på en publik webbplats kan väl bara anses vara direkt korkat.

Till tidningen Financial Times angav Intentias VD Björn Algkvist att det krävdes en kod på 40 tecken för att komma åt det hemliga dokumentet.

Det somBjörn Algkvist kallar kod kallar resten av världen för URL eller helt enkelt webbadress.
Intentias informationschef Thomas Ahlrup säger ”Om polisen inte anser att det är ett databrott får det gigantiska konsekvenser för många företag”

Menar han verkligen att en massa andra företag, förutom Intentia, som inte kan skilja mellan publikt publicerat material och icke publikt material?

Att dessutom hävda att det är dataintrång att slumpmässigt skriva in webbadresser för att hitta information på Internet är direkt idiotiskt.
Detta är ju något som alla ”Interneträvar” gör för att snabbt hitta den information man söker.

Att Björn Algkvist benämner webbadress som kod kan jag inte se som annat än fullständig okunskap.
Vilket måste vara grunden till hela den här historien och jag kan inte låta bli att bjuda på följande citat:

Ja jävlar, mycket skall man höra innan öronen trillar av! Intentia använder alltså den hittills okända säkerhetsalgoritmen ”Security-by-really-long-URLs”….?

Pär Svanström – IDGs diskusionsforum

Det här är en historia som inte skulle ha förvånat mig den 1 april men att behöva läsa detta en annan dag på året är mest deprimernde.
Visserligen bjuder Intentia på stor komik i sin fullständiga dumhet men om inte VD-tjänsten på Intentia snart står till förfogande kan man bara beklaga Intentias kunder och aktieägare.

Reuters metoder kan visserligen ifrågasättas och bör så göras.
Men en polisanmälan på de här grunderna är ett otillbörligt användande av skattepengar och bör i sig vara brottsligt.

Intentia har gjort bort sig och nu gör de bort sig ytterligare genom att inte acceptera att de själva har felat utan försöka skylla på andra.
Skamligt och pinsamt.

Länkar:
Computer Sweden i frågan
Computer Sweden
Intentia Sverige (på engelska)
Reuters norden
Polisen
Stockholmsbörsen

Rolle gör en Apple

Performa 5260:: Apple gör sin debut i CasselNET.

Ja, så har det då hänt.
Det som jag aldrig trodde skulle ske.
Jag är nu ägare till tre Apple-datorer.
Två stycken Performa 5260 och en LC. Det är ju inga superdatorer direkt men de skall nog kunna få sina arbetsuppgifter i det casselbrantska nätverket.

Det var en skola i trakten som ville bli av med sina gamla maskiner och naturligtvis ställde jag upp och hjälpte dem.

Dessutom så kom jag över en bunt med manualer för bland annat IBM PS/2- & Victor-datorer på en annan skola.
Skall se om jag inte kan göra dem åtkomliga här på webbsajten så småningom.

If you have an apple and I have an apple and we exchange apples then you and I will still each have one apple.

But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

George Bernard Shaw

Vargen kommer

Den följande texten dök upp i faxen när jag jobbade på en metadonmottagning några månader 1994.
Den publiceras här för att det är intressant att se hur nonchalerad frågan om datahantering var och med övertygelsen om att den fortfarande är så på många företag och organisationer runt om i landet.

Jag är säker på att en och annan kommer att känna igen sig i följande historia delad i de tre delar som originalet faxades ut under två dagar i maj 1994.

OBS!
Alla personnamn har redigerats bort och kom ihåg att det här bara är en sida som uttalar sig i frågan.


[ Vargen kommer… Vad skulle ni göra?… Jag sticker… ]

Till: Anställda vid ************ ****************, CSSO
Från: ****** **********, f d rådgivare och problemlösare
Datum: 1994-05-22


Saga

Ni känner till den klassiska berättelsen om pojken som ropade ”vargen kommer”.
Jag är inte lika bra på sagor som Ingvar Carlsson men hoppas att jag har förstått tanken bakom berättelsen.

Alla sprang inomhus och låste noga om sig under panik. Kvar mitt på torget, stod pojken och skrattade.
Alla blev arga på pojken men snart glömde man detta och fortsatte som vanligt.
Efter ett tag ropade pojken ”vargen kommer” igen. Samma resultat och samma ilska. Denna gång glömde man inte bort den dumma pojken.

Efter ett tag ropade pojken en tredje gång ”vargen kommer”.
Nu var det ingen som var dum nog att lyssna längre.
Vargarna kom och ställde till med ond bråd död.

I dag fungerar berättelsen kanske inte.
Vem är rädd för vargen?
Låt stackarna vara, de är ofarliga.
Om ni har svårt med att förstå berättelsen prova att byta ut vargen mot ”socialismen”, ”fascismen”, ”högern”, ”ny demokrati”, ”gammal demokrati” eller annat som skrämmer er.


Beroendeklinikens datornätverk

Till: Närmast sörjande vid ************ ********kliniken, ****
Datum: 1994-05-23


Datorsystemet har fungerat 140 dagar i sträck utan avbrott eller skötsel.
Inget rekord men dagens sanning.

Sedan ***** ****** slutade är det såvitt
jag vet ingen som gör sakerhetskopiering heller.

Detta håller inte, hur skall det sluta?
Alla blir arbetslösa till slut!
Släng ut dessa installationer som installerats av en amatör och som bara går
och går.

Prova med helt nya operativsystem (snart klara).

Överlåt ansvaret för att klinikens hela verksamhet fungerar till datafirmor och centrala byråkratier (Torsken och de andra). Då har man syndabockar när det blir kaos (det blir det alltid).

Välj inte lösningar som fungerar tillräckligt bra. Om de inte uppfyller de krav som CS-Data ställt (det gör inga lösningar som inte förmedlas av CS-Data) så bör ni sluta använda dem. Väntämed verksamheten ett tag tills det blir CS- Data ordnar allt.

Alla vet att disciplin är nödvändigt. Någon måste ha beslutsrätt. Det går inte att tjafsa om varje order. Det vet varje militär. Också fungerande organisationer. Skjut dina egna trupper. Om man inte lyder order blir det krigsrätt (eller avsked).

Men, om man efter striden (där resultatet visat att man hade rätt i misstron mot beslutet) inte försöker åtgärda problemet gör man också fel. Upprepar man felet gång efter gång gör man sig skyldig till större brott än befälet (chefen). Denne kan ju vara sjuk, färgblind, utpressad eller annat.

Men det viktigaste är ju att ha trevligt på jobbet och få ersättning för närvaron.

Med vänliga hälsningar
Anti Kabel-Jo


Databaser i olika format avseende *******patienters missbruk

Närmast sörjande vid ************ ********kliniken, ****
Från: ****** **********, f d rådgivare och problemlösare
Datum: 1994-05-23


Spridning av databaser från BeroendekIiniken

Enligt ****** ******** har ****** **** 1994-05-19 bett honom att ta. kontakt med mig avseende
överföring av databas för ******* patienters missbruk av droger såsom analyserats via. urinprover.
Om jag forstått det riktigt kommer materialet att användas i utvärdering för Socialstyrelsen.
Jag har nu under pingsthelgen sammanställt databasen i flera olika format. Dels dBase III, Lotus Approach 2.1, Microsoft Access 2.0 samt originalet i Omnis 7.

Jag tänker inte lämna databasen till ****** ******** eller hans medarbetare. Det får ni på kliniken göra.
Om man inte känner till osäkerhetema. i databasen och informerar om dem kan den ställa till stor skada.
Både avseende felaktiga utvärderingar och avseende romoende för klinikens kompetens och ansvarskänsla.
Dåliga utvärderingar och bristfälligt underlag kan skada allt arbete som görs vid kliniken. Även bra utredningar och bra underlag kan få tveksamt rykte.
Klinikens arbete är för viktigt för att man skall slarva så som *******verksamheten gjort i många år.
Själv har jag upplevt detta i form av att klinikens ledning och **** (med CS-Data) skyller på mig för egna brister, speciellt i ansvarsfrågor.
Jag vill inte vara med längre.

Format till ****** ********

Det format vi kom fram till per telefon var dBase 3. Filerna har då slutbokstäverna DBF efter punkten i filnamnet. Teckenstandarden som valts är PC-8 (DOS- och OS/2-format) och inte ANSI (Windows-format).

Klinikens hantering av databaserna

Enligt *** ***** har kliniken såvitt han känner till inte tagit hand om alla de data som registrerades på datorer vid Lindhagensgatan förra sommaren. ”Det har ju du hand om”. Hoppas han hämtat sig nu från min reaktion men jag bar verkligen inget ansvar för detta.

Jag förutsätter naturligtvis att kliniken tagit hand om de magnetband som informationen sparades på varje dag.
Likaså de pärmar som jag fyllde med utskriftslistor med alla resultat ifyllda. Dessutom har jag skrivit några olika PM med förklaring till program, slutsatser från arbetet och förslag till hur man skall minska felen i befintlig databas (inmatningsfel är små jämfört med brister och osäkerheter i remisserna).
Noteringarna i databasen hjälper till att hitta tydliga fel.´
Dessutom kan man använda datorn för att söka konstiga data eller kombinationer av data.
Klassiskt är ju att kolla att patienten levde eller var inskriven vid den tid som anges som provdatum.
Dubbla registreringar (många remisser fanns med två gånger. kanske flera genom fotostatkopior med handskrivna kommentarer).
Provtagning varje dag i Skåne och i Norrland kan tolkas som att man verkligen kan flyga med hjälp av narkotika, men kan också tolkas som att data for en patient hamnat fel.
Det funns ju inga årtal på remisserna.

Jag förutsätter också. att det stora projekt (nu kallat TIGER) som kliniken med hjälp av CS-Data och utomstående datafirmor arbetat med sedan januari 1993 också tagit med denna databas.
Med halva *******verksamheten direkt inblandad i projektet har man ju nu också inom kliniken den förståelse och kunskap som behövs för att hantera stora databaser.
Jag vet inte vilket databasformat som man använder men det kan inte vara några problem med de format som Omnis 7 kan exportera data i.

Originaldata ligger kvar på den nätverksdator som användes i somras. Den används nu som nätverksdator av utredningsenheten.
De låg kvar vid arbeten i september 1993, i mars 1994 och ligger fortfarande kvar nu.
Jag har haft dem tillfälligt hemma vid dessa. arbeten men har tagit bort dem emellanåt.

Originalfilema ligger lagrade varje patient för sig, alltså nästan 400 datafiler.
Dessa har delvis sammanställts i september 1993 för att ge ****** ******** utdrag med 6 månaders data.
I mars 1994 ställde jag samman alla data för urinprover i en databas.
Omnis 7 -tiIlämpningen modifierades obetydligt för detta.
Den är inte avsedd för kontinuerlig registrering av nya data. Dessa data låg kvar på nätverksdator i Katarinahuset. Det är där jag gjort huvuddelen av denna, den senaste bearbetningen.

Alternativa format

Alla filer på diskett är packade med programmet LHA.EXE som använts vid kliniken länge.
Ingen licens behövs för detta program.
För att packa upp skriver man ”LHA E” samt namnet på den packade datafilen.
Sammanlagt finns det cirka 75 000 remisser med data lagrade i databasen.

 • OMNIS 7. Originalet finns alltså i ett stort antal Omnis 7 databaser, en för varje patient.
  Sammanställningen med det improviserade applikationsprogrammet finns på disketter i filen METPROV.LZH och har packats med LHA.EXE.
  Den är sparad på 2 disketter med det backupprogram för Windows som följer med DOS 6.
  Uppackad tar den cirka 12 Mb utrymme.

 • dBase III. Det vanligaste formatet för lagring av databaser i persondatorer.
  Databasen är uppdelad i två delar. En avseende enbart noteringar från registreringen finns i filen NOTER.LZH.
  Uppackad tar den cirka 20 Mb utrymme.
  Den andra delen med resten av data finns i filen ALLUTRAN.DBF.
  Den tar också cirka 20 Mb uppackad.
  Eftersom Windows och DOS (eller OS/2) använder olika teckenstandard blir åäö och ÅÄÖ olika.
  Det är DOS-format som använts i denna fil. På en av disketterna finns även filen MOT.LZH med.
  Den innehåller en databas över var patienterna verkade vara inskrivna. Totalt tar DBF-databasen 40 Mb utrymme.
  Att det blir så mycket beror på att en notering med 240 tecken lagras för varje remiss.

  Det är inte effektivt.

 • Lotus Approach 2.1. Detta program har använts för utskrifterna i pärmarna.
  Det använder de två DBF-filerna enligt punkt 2 samt två filer ALLUTRAN.VEW och ALLUTRAN.ADX med information för Approach.

 • Microsoft Access 2.0. För att ge extra valmöjligheter har också databasen överförts i detta format.
  Filen heter ACCU.LZH och har packats med LHA.EXE.
  Den är sparad på 3 disketter med det backupprogram för Windows som följer med DOS 6.
  Noteringar och resten av data ligger i olika tabeller som är relaterade.
  Även en tabell över var patienterna verkade vara inskrivna finns med.
  Den är nu inte relaterad till de andra.
  Det går enkelt att ordna.
  Uppackad tar databasen cirka 18 Mb utrymme.

Jag frånsäger mig allt ansvar för *******verksamheten, inklusive den information, data och rutiner som jag själv varit inblandad i.
Jag har inte medvetet medverkat till att felaktig information skapats eller spritts.
Tvärtom har jag under de första veckorna efter att jag sett remisserna Guni 1993) lagt ned oerhört mycket arbete och engagemang (i stället för semester och sömn) på att försöka få den tillfälligt inhyrda personalen att undvika fel och att hitta systematiska felkällor.
Förhoppningsvis har den största delen av felen (felplacerade och felkodade remisser etc) rättats till men jag vet också att många fel kvarstår.
Förhoppningsvis kan de åtgärdas genom bearbetning av kommentarer och genom att jämföra med andra informationskällor.

Enbart en mycket liten del av felen är orsakade av tillfalligt inhyrd personal under sommaren 1993. Vid en kort jämförelse med handskrivna sammanställningar från mottagning 44 fick jag uppfattningen att dessa innehöll större brister än vad som orsakades av sommarpersonalen 1993. Felen från inmatning är dock inte helt försumbara. Mycket kan hittas och åtgärdas enkelt. Innan man lägger ned tid på att uppskatta deras omfattning måste den stora osäkerheten kring rådata åtgärdas.

Jag har inte tillgång till facit.
Mycket finns på *******mottagningama.

Om detta material används för utvärdering, forskning eller dokumentation av verksamheten måste alla tänkbara reservationer ges.
Materialet duger definitivt inte som journalmaterial.

Med ilsket vänliga hälsningar (eller är de vänligt ilskna? Svårt det här)
****** **********

Grislista

En virtuell gris:: Nu har jag tröttnat på attackerna.
Efter att ha tröttnat på att bli attackerad från allehanda virtuella grisar på nätet så kommer jag nu att publicera en lista på de IP-adresser från vilka det kommer attacker av allehanda slag.

Det kommer att bli en lista på vilka som ansvarar för nätet och den eventuella brevväxling som sker mellan mig och de ansvariga.
Nu har jag tröttnat på att ständigt vara offer för allehanda svin så jag kommer inte att visa någon pardon.

Först ut på vår lista är IP-adressen
148.63.86.9 från Spacenet, Inc´s nät.
De förtjänar listplacering efter upprepade portskanningsförsök.
Vi får se om de svarar på min e-post och under tiden så kan du titta närmare på min lista genom att följa länken nedan:

Länkar:
Grislistan

Reuter hackar Intentia?

:: Intentia påstår att Reuters har gjort sig skyldiga till dataintrång.

Enligt Tidningarnas Telegrambyrå -TT så uppger dataprogramföretaget Intentia att det ska polisanmäla nyhetsbyrån Reuters. Enligt Intentia har Reuters hackat sig in i bolagets datasystem och i förväg avslöjats företagets kvartalsrapport.

Länkar:
Svd – Intentia polisanmäler Reuters
TT

Virtuella grisar

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

En inställd grisEfter mycket funderande har jag nu tagit ett svårfattat beslut.
Jag lägger ”Grislistan” på is tills vidare.
Anledningen till detta är att den idag är konstruerad på ett sätt som kräver väldigt mycket inblandning av undertecknad för att uppdateras.
Listan kommer att komma tillbaka om och när jag har ordnat en annan loggning av de attacker och intrångsförsök som min webbserver utsätts för.

När detta kommer att ske vet jag inte idag.
Jag vet inte ens om det kommer att ske…åtminstone inte i brådrasket.

Nedan ligger sidan kvar som den såg ut efter senaste uppdateringen 2003-01-29.

Roland Casselbrant
2003-03-28

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>

En virtuell grisDetta är en förteckning över attacker mot min nod ut mot Internet och dess IP-adresser med mera.

Jag kommer att presentera alla intrångsförsök, portskanning och andra attacker som sker mot mina datorer.

I de fall det förekommer brevväxling i ärendet kommer även den att presenteras här.

(Kommentar: Redan efter ett dygn inser jag att det inte går att registrera mer än intrångsförsöken här. Det skulle vara ett heltidsjobb att hålla på att visa alla portskanningar med mera).


[ Tips ]

Använd gärna den här listan för att skydda dig själv.
Stoppa IP-adresser som missbrukas i din egen brandvägg.
De adresser som visas här används förmodligen för att skanna av mängder av datorer så hindra dem från att skada ditt system.


[ Senaste 10 grisarna ]

217.205.176.166 – RGS
217.215.30.124 – BONET-BROADBAND
80.205.146.178 – GOTOWEB-SPA
12.65.168.109 – AT&T WorldNet Services
217.216.247.62 – SUPERCABLE
217.219.124.132 – Telecommunication Company of Iran (TCI)
217.59.132.186 – – NETECONOMY-MG21511
219.117.164.17 – SEAPLENET
24.51.93.196 – Adelphia
217.215.126.74 – BONET-BROADBAND


[ Hela Grislistan ]

4.63.209.78
12.65.162.167 – AT&T WorldNet Services
12.65.168.109 – AT&T WorldNet Services
12.65.170.131 – AT&T WorldNet Services
12.161.100.254 – DATA TRANSMISSION NETWORK
12.232.29.41 – AT&T WorldNet Services
24.46.185.27 – Optimum Online (Cablevision Systems)
24.51.93.196 – Adelphia
24.202.254.224 – VIDEOTRON.NET
61.48.57.164 – CHINANET
61.115.127.87 – XEPHION (NTT-ME Corporation)
61.170.229.11 – CHINANET-SH
61.177.214.55 – CHINANET-JS
61.185.115.5 – CHINANET-SN
61.222.220.171 – Chunghwa Telecom Data communication Business Group
62.57.93.216 – MENTA-CABLEMODEMS
62.211.199.164 – Telecom Italia
63.206.97.106 – Pac Bell Internet Services
63.208.42.183 – Level 3 Communications, Inc
63.226.132.52 – USW-INTERACT99
63.255.224.163 – McLeodUSA Incorporated
64.86.233.28 – ISPKEN-NET
64.166.196.65 – PPPoX-pool rback3 lsan03
64.168.103.45 – PPPoX Pool – Rback8 SCRM01
64.170.119.23 – PPPoX Pool – Rback8 SCRM01
65.37.41.55 – ADSL Rochester NY
65.56.168.253 – Level 3 Communications, Inc
65.88.95.100 – Charter_communications
65.101.154.218 – USW-INTERACT99
65.239.144.99 – UUNET Technologies, Inc.
66.0.127.195 – ITC^Deltacom
66.27.226.211 – Road Runner HoldCo, LLC (RR6-DOM)
66.32.209.57 – EarthLink Network, Inc.
66.178.46.118 – BT Limited
66.187.104.2 – Philippine Multimedia Systems, Inc.
67.41.102.40 – U S WEST Internet Services
68.33.36.225 – Comcast Cable Communications, Inc
68.61.30.235 – Comcast Cable Communications, Inc.
68.82.41.144 – Comcast Cable Communications, Inc.
68.83.96.218 – Comcast Cable Communications, Inc.
68.116.129.35 – Charter Communications
69.3.26.87 – Covad Communications
80.9.188.109 – France Telecom Interactive / Wanadoo
80.116.32.106 – Telecom Italia
80.116.76.143 – Telecom Italia
80.116.77.191 – Telecom Italia
80.160.99.93 – TELEDANMARK-ADSL-USERS
80.205.146.178 – GOTOWEB-SPA
80.218.15.195
80.228.75.60 – EWETEL-DYNDSL-POOL1
81.49.41.240 – IP2000-ADSL-BAS
81.224.40.164 – Telianet (telia.com)
129.63.83.149 – University of Lowell
134.82.107.32 – Bucknell University
141.158.15.39 – Verizon Internet Services
142.163.201.241 – Stentor National Integrated Communications Network
142.177.227.143 – Stentor National Integrated Communications Network
148.63.78.68 – Spacenet, Inc.
148.63.82.21 – Spacenet, Inc.
148.63.86.9 – Spacenet, Inc.
148.63.94.253 – Spacenet, Inc.
148.63.95.187 – Spacenet, Inc.
148.63.107.74 – Spacenet, Inc.
148.63.151.161 – Spacenet, Inc.
148.63.161.66 – Spacenet, Inc.
148.63.171.56 – Spacenet, Inc.
148.63.172.99 – Spacenet.inc
148.63.174.73 – Spacenet.inc
148.63.214.239 – Spacenet.inc
148.63.218.3 – Spacenet.inc
148.63.221.127 – Spacenet.inc
148.63.237.229 – Spacenet.inc
148.64.3.123 – Spacenet.inc
148.64.5.137 – Spacenet.inc
148.64.12.3 – Spacenet, Inc.
148.64.14.168 – Spacenet, Inc.
148.64.17.90 – Spacenet.inc
148.64.20.160 – Spacenet, Inc.
148.64.28.194 – Spacenet, Inc.
148.64.30.38 – Spacenet, Inc.
148.64.30.245 – Spacenet, Inc.
148.64.35.124 – Spacenet, Inc.
148.64.140.46 – Spacenet, Inc.
148.64.147.139 – Spacenet, Inc.
161.184.66.220 – TELUS.NET
165.247.228.69 – EarthLink, Inc
166.70.40.138 – XMission
172.177.146.5 – America Online (AOL)
193.255.47.104 – AFYONKOC-NET
194.58.241.187 – RU-RELCOM
194.79.100.221 – INTERNET-EGYPT
195.252.124.7 – Federal Ministry for foreing economic relations
200.24.71.146 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.63.140.158 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.67.53.8
200.67.167.121 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.67.174.189 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.67.209.11 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.68.9.51 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.81.19.201 – LACNIC-200
200.154.80.177 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.221.195.71 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.221.194.181 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
200.221.195.212 – Latin American and Caribbean IP address Regional Registry
202.31.135.100 – KUMOH-NET-KR
202.39.22.135 – PEACE-TIAN-CHUEN-TP-NET
202.159.12.162 -INDONET-MODEM-POOL
202.188.6.103
203.117.141.100 – STARHUBINTERNET-SG
203.186.73.109 – TRIUNITEDTECH
203.253.20.234 – Korea Network Information Center
203.255.224.9 – Yonam College of Engineering
204.249.202.86 – Central Oklahoma Telephone Co.
206.99.59.10 – WESTNET.COM
208.40.186.140 – STARGATE INDUSTRIES LLC
208.52.4.102 – Satellite Communication Systems, Inc.
209.139.204.167 – GT Group Telecom Services Corp. -Pacific
209.214.103.30 – BellSouth.net Inc.
210.12.187.135 – JITONG-CN
210.104.180.20 – SUWON-IIH-KR
210.178.35.106 – Korea Network Information Center
210.204.205.1 – Korea Network Information Center
211.62.249.106
211.114.68.33 – MUNCHANG-M-KR
211.126.41.18 – KDDI-NET
211.163.55.156 – CNNIC
211.163.113.99 – CNNIC
211.221.133.155 – KOREA TELECOM MORAN NODE
211.248.14.118
212.116.141.168 – EWEB-BG, Bulgaria
212.195.108.240 – Club-Internet France
213.45.26.224 – Telecom Italia S.p.A
213.64.247.19 – Telia Network services
213.67.111.244 – TELIANET (telia.com)
213.98.33.163
213.152.78.228 – Soficom Communications
213.221.129.143
213.228.180.31 – PT-CABOVISAO-20000410
216.49.241.176 – Craw-Kan Telephone Coop. Inc.
216.208.56.1 – Bell Canada
217.46.173.247 – BT-ADSL
217.59.132.186 – – NETECONOMY-MG21511
217.59.175.213 – NETECONOMY-MG21511
217.121.142.30 – ATHOME-BENELUX-GRONINGEN-18
217.129.99.48 – SUPERCABLE
217.134.215.41 – Energis UK
217.159.50.51 – Satlynx_Sat_Net_2
217.205.176.166 – RGS
217.208.31.182 – Telianet (telia.com)
217.215.30.124 – BONET-BROADBAND
217.215.100.177 – Bostream AB
217.215.126.74 – BONET-BROADBAND
217.216.82.32 – SUPERCABLE
217.216.96.242 – SUPERCABLE
217.216.247.62 – SUPERCABLE
217.219.68.3 – karnet
217.219.124.132 – Telecommunication Company of Iran (TCI)
217.219.242.2 – Telecommunication Company of Iran (TCI)
217.234.14.236 – Deutsche Telekom AG
218.17.9.21 – CHINANET-GD
218.17.91.104 – CHINANET-GD
218.29.129.178 – CHINANET-HA
218.58.87.244 – CNCGROUP-SD
218.65.61.118 – CHINANET-JX
218.73.43.13 – CHINANET-ZJ
218.76.86.68 – CHINANET-HN
218.86.190.44
218.54.4.132
218.104.97.6 – mianyang-shouqian-zhichi-corp
218.142.64.105 – BBTECH
219.68.79.218 – Hoshin Gigamedia Center Inc.
219.117.164.17 – SEAPLENET


En virtuell gris

Relaterade länkar:

dnsstuff.com
Netiquette
Questions and Answers about Netiquette
Fight Spam on the Internet!
Death to Spam
Nätetikett
scanlogd: a port scan detection tool

The Register

The Register - Biting the hand that feeds IT:: Den bästa nyhetsförmedlaren.
Jag kommer alltid att sakna en svensk IT-relatrad nyhetssajt med The Register bett.
Det går helt enkelt inte att hitta någon svensk sajt som ens vågar komma i närheten av den ärlighet och det ifrågasättande som The Register bjuder på.

Länkexempel:
Porn censorship at work shock

Länkar:
The Register – UK
The Register – US

Webbsidor behöver ej handikappanpassas

:: Webbplatser ska ta ansvar för sin utformning.
Amerikanska Southwest Airlines webbsidor kan ej jämnställas med en flygplats anser amerikansk domare.
En blind man vid namn Robert Gumson och aktivistgruppen Access Now stämde flygbolaget men förlorade i domstol.

BlindAmerikanska domare anser inte att en webbplats kan jämföras vid en lokal så som exempelvis en flygplats.
Domare i USA har länge haft den inställningen att de inte vill se regleringar av Internet då de anser att detta är ett yttrandefrihetsinstrument.

Detta är lite av ett dilemma.
Jag anser att det är upp till var och en som utvecklar en webbplats att se till att den följer de standarder som finns men också att de följer de rekommendationer som finns för att webbplatsen skall vara användbar även för dem som använder andra accessmetoder än traditionella webbläsare.

Det är faktiskt pinsamt att företag, myndigheter och organisationer i många fall inte kan erbjuda en webblösning som gör deras webbplatser handikappvänliga.
Det handlar bara om kunskap och vilja.

Länkar:
Computer Sweden om Southwest Airlines vs Robert Gumson
Access Now
Handikappombudsmannen
Anpassa webbsidor för funktionshindrade
Snabbtips för anpassning av webbsidor


General Protection Fault - The Comic Strip

Fler datorer

Dator:: Fick en trasig dator i onsdags.
Ägaren till datorn påstod att den var ”högst tre år gammal” och att hans datorkunnige kamrat försökt komma till rätta med alla problem men att han trodde att:
”Processorn var slut”.

För det första så satt det en Pentium 133 MHz i burken så låt mig gissa att den är sex år gammal.

För det andra så tog det mig cirka fyra minuter att ändra felen i BIOS och att lista ut att CD-läsaren var trasig.

Så när jag kommer hem efter helgens utfärd till Lindesberg så skall en ny CD-läsare installeras och eventuellt mer minne.
Sedan har vi en nod till i CasselNET.